CTTT2019 Ke-Yang Lee Paper Awards(Gold Medal)

張貼者:2019年12月20日 上午12:08Jeng-Haur Horng   [ 已更新 2019年12月21日 上午8:08 ]

恭喜 洪政豪教授榮獲第四屆台灣磨潤科技研討會-台灣磨潤學之父-李克讓特別獎

Congratulations! Prof. Jeng-Haur Horng in MNTL receives “ CTTT2019 Taiwan Tribology Father - Ke-Yang Lee Paper Awards ”.


ą
Jeng-Haur Horng,
2019年12月20日 上午12:09
Comments